Modelářský kroužek 2010 a 2011

O výstavách jsme provozovali občasné dílny, na základě ohlasů od dětí a jejich rodičů jsme uspořádali v létě 2010 o prázdninách první dětské dílny. Děti se v prostorách prodejny ESK elektro a modely, mohli naučit základním modelářským technikám, kroužek probíhal každé úterý a čtvrtek dopoledne.

Někteří si postavili malou krajinku, s malým domečkem, ti odvážnější se pokusili již o malé diorámatka. Tyto diorámatka se stali prvními soutěžními modely modelářského kroužku.

Pro velký ohlas byly modelářské dílny v roce 2011 opět zopakované. Každé léto se zde vystřídalo více jak deset malých, ale i velkých modelářů.