Činnost modelářského kroužku 2020/21

Prázdniny 2020

Ani letos o prázdninách jsme nezaháleli a zahájili jsme přípravu na zářijovou výstavu. Starší modeláři pokračovali ve stavbě náročnějších modelů.

Vyráběli jsme polotovary pro stavbu modelů, na fréze jsme vyráběli rozhraní pro moduly.

Září 2020

Letos jsme zahájili modelářský kroužek ve čtvrtek 10. září a v pátek 11. září, na kroužku jsme začali pracovat na modelech z března. Modelářský kroužek se rozběhl ve čtyřech skupinách, a v jedné skupině programovací.

O víkendu 18. - 20. září jsme uspořádali 13.ročník výstavy vláčků a modelů. Počasí se nám vyvedlo, a i přes povinnost nošení roušek se výstava včetně doprovodného programu povedla.

Další týden po výstavě na kroužku jsme hlavně vyráběli stromečky, a tvořili vodu na diorámatech. Členové programovacího kroužku vyráběli na 3D tiskárně polotovary pro modulovou železnici.

30. záři jsme uspořádal v prostorách naší klubovny workshop pro žáky ZŠ Česká Skalice. Pro toto vyučování jsme natočili několik krátkých filmů. Nejdříve jsme promítli film o fungování CO2 laseru, který podnítil diskuzi, co se vše dá na laseru vyrobit. Potom žáci začali stavět z překližky svůj výrobek.

Říjen 2020

V říjnu pokračujeme na stavbě diorámat. Pokračujeme ve výrobě stromečků. Na čtvrtečním a pátečním kroužku jsme promítli krátký film o fungování C2 laseru. Film jsme natočili pro všechny děti, protože u stroje není mnoho místa pro všechny najednou. Členové programovacího kroužku vyráběli na 3D tiskárně držáky materiálu pro CNC frézu.

Na dalším čtvrteční a pátečním kroužku jsme promítli druhý film o fungování CNC frézy. Dále jsme pokračovali ve stavbě modelů. Děti na pátečním kroužku začaly stavět nový model z překližky. Na programovacím kroužku jsme začali vyrábět na CNC fréze čela na moduly.

Od 14. 10. 2020 byla z nařízení vlády ukončena kontaktní výuka v našem modelářském klubu.

Byl zrušen modelářský workshop na téma "Tvorba krajiny s použitím materiálů fy. Polák", přednášet a ukázky použití materiálů měla předvádět paní Liliana Poláková.

Obnovili jsme výrobu štítů pro lékaře a záchranáře .

Listopad 2020

Jelikož nemáme tušení, kdy budeme moci rozběhnout standartní schůzky kroužku, spustili jsme také on-line schůzky pro členy kroužku, které budou probíhat každý pátek v podvečer. Výuku on-line jsme vyzkoušeli v testovacím režimu v komunikačním systému ZOOM, kde jsme si vyzkoušeli přenos prezentací, používání video a audio signálu, a přenosu textových zpráv, v rámci hlasování o tématu na další pátek.

Další schůzka on-line byla na téma osvětlení domečku a povídání o lokomotivě T478 "Brejlovec".

V rámci spolupráce se SPŠ el-it Dobruška v týdnu od 9. do 13. listopadu odučil náš instruktor O.Karlíček několik hodin on-line výuky pro studenty I., II. a III. ročníku SPŠ el-it v Dobrušce. Vyučoval základy  automatizace a přenosu digitálních signálů DCC na modelovém kolejišti v návaznosti na praktické využití v běžné praxi.

Pokračujeme ve výrobě štítů pro lékaře a záchranáře .

Byl zrušen modelářský workshop na téma "Stavba nákladního vagonu", přednášet a ukázku stavby modelu měl zorganizovat pan Oldřich Karlíček.

Prosinec 2020

Další schůzka on-line byla na téma transformátory a povídání o lokomotivě 556 "Štokr" procvičovali jsme drážní předpisy pro jízdu vlaků na modulové železnici, návěstidla a měli jme několik poznávaček „Co je to za lokomotivu ?“ Jsme rádi, že každou schůzkou přibývá sledujících.

V prosinci jsme uspořádali v prostorách naší klubovny pokračování workshop pro žáky ZŠ Česká Skalice. Pro toto vyučování jsme natočili několik krátkých filmů. Nejdříve jsme promítli film o fungování CNC fréze a 3D tisku , který podnítil diskuzi, co se vše dá na těchto strojích vyrobit. Potom žáci pokračovali ve stavbě z překližky na svém výrobku.

Byl zrušen modelářský workshop na téma "Pečení perníkového vlaku", asistencí s pečení a zdobením měla mít paní Ivana Karlíčková.

Pokračujeme ve výrobě štítů pro lékaře a záchranáře .

Leden až duben 2021

Pokračujeme v on-line výuce, procvičovali jsme drážní předpisy pro jízdu vlaků na modulové železnici, návěstidla a měli jme několik poznávaček „Co je to za lokomotivu ?“ Nově vznikli kvízy s plánky nádraží a jak správně bude postupovat výpravčí ve stanici.

V únoru a březnu jsme měli navíc speciální on-line výuku na téma: „Vývoj fotografování od roku 1800 do současnosti“ přednášela profesionální fotografka a grafička Eliška Lašáková, a druhé téma: „Dřevo a výrobky kolem nás“ přednášel sochař a řezbář Pavel Špelda, který organizuje největší sochařské sympozium ve Švýcarsku, kde se tvoří sochy ze dřeva.

V lednu jsme z důvodů on-line vysílaní posílit kapacitu sdíleného úložiště NAS a posílit rychlost vnitřní sítě na klubovně pro lepší odbavování našich natočených videí. V únoru a březnu jsme museli navýšit operační paměti ve dvou klubových počítačích a vyměnit jim HDD disky, abychom vylepšili on-line vysílaní. Po těchto úpravách již zvládáme plynulé vysílaní i s video přenosy všech účastníků.

V dubnu a květnu jsme měli pokračování speciálního on-line vysílání na téma: „Vývoj fotografování od roku 1800 do současnosti“ přednášela profesionální fotografka a grafička Eliška Lašáková, a druhé téma: „Dřevo a výrobky kolem nás“ přednášel sochař a řezbář Pavel Špelda, který organizuje největší sochařské sympozium ve Švýcarsku, kde se tvoří sochy ze dřeva.

Květen  a červen 2021

Od 17. května znovu obnovení kontaktní výuky, která probíhála ve čtvrtek a v pátek. Postupně začali chodit mladí modeláři a společně jsme se připravovali na den otevřených dveří.

V květnu a červnu proběhla v informačním centru výstava fotografií a výrobku z činnosti Modelářského centra.

Proběhl další workshop pro žáky ZŠ Česká Skalice, kteří stavěli model z překližky.

Na konci června jsme uspořádali den otevřených dveří a ježdění na modulové železnici s táborákem.

V červenci probíhali páteční prázdninové schůzky.