Činnost modelářského kroužku 2021/22

Ve školním roce 2021/22 jsme opět rozběhli klasické schůzky přímo na klubovně. Konečně jsme se mohli setkávat tváří v tvář, a ne jen on-line přes počítače. Pro mnohé to bylo po dlouhém on-line režimu nezvyklé, ale nakonec jsme společně příjemně prožili celkem 152 modelářských a programovacích schůzek, několik akcí, výstav a výletů, které jsme si všichni skvěle užili. Modelářský a programovací kroužek během roku navštěvovalo cca 26 mladých modelářů. Celý školní rok s námi vydržely modelařit i tři maminky, které zasluhují velký obdiv a dík.

Během 10 let provozu modelářského kroužku nám přibyli z řad malých modelářů noví mladí instruktoři, Baruška a Káťa, kteří se nyní věnují těm nejmladším členům kroužku.

Zde je to nejzajímavější z celého školního roku:

V září 2021 se uskutečnil 14.ročník výstavy vláčků tradičně v klubovně zahrádkářů. Společně s dětmi z kroužku a kamarády ze spřátelených klubů jsme prezentovali modelová kolejiště, železniční, plastikové a papírové modely. Pro návštěvníky jsme připravili modelářský workshop. Venkovní prostory u klubovny oživil zahradní vláček z Velkých Svatoňovic, který vozil malé i velké návštěvníky. Program zpestřilo vystoupení skupiny historického šermu Antares.

Podzim jsme vyplnili spoluprací se základní školou v České Skalici, kde jsme vyučovali základy o CNC strojích, jak fungují 3D tiskárny, a v některých třídách jsme zorganizovali workshop stavby modelu domečku.

Na modelářském kroužku jsme až do Vánoc s dětmi tvořili nové modely, domečky, stromky, diorámka i celé moduly. Některé děti stavěly zimní zasněžené krajinky. Na programovacím kroužku proběhla přednáška o CNC svářecích strojích za přítomnosti pracovníka firmy Farmet.

Modelářské tvoření jsme vyplňovali povídáním a výukou pravidel drážních předpisů, například jak fungují návěstidla a provoz na vlakovém nádraží. Dále jsme se učili s dětmi poznávat různé typy historických i moderních lokomotiv. Na programovacím kroužku se děti učily nakreslit v PC programu například stavebnici domečku, malé vojenské stavby, opevnění, ploty ad.

V únoru měla proběhnout výstava železničních modelů a workshop v SPŠ el-it v Dobrušce, na základě zprávy z Krajské hygienické stanice ze dne 27.1.2022, byla akce zrušena dle vládního rozhodnutí Č. j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29.12.2021, pro omezení počtu vystavovatelů a návštěvníků.

Během jara proběhly workshopy s hosty, s řezbářem Pavlem Špeldou, „Druhy dřeva“, způsob opracování, barvení soch, a s tesařem Milanem Matouškem, „Jak se dělají střešní konstrukce a jak je použít pro modely domků“. Na programovacím kroužku proběhla přednáška o vláknových laserech za přítomnosti pracovníka firmy Farmet.

Během pěti březnových dnů jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání modulové železnice v Zákupech u České Lípy v počtu dvanácti členů, kde jsme prezentovali železniční moduly, které jsme postavili na našem modelářském kroužku. Jezdili jsme s železničními modely dle jízdního řádu na více než 800 metrech modulové železnice postavené ve velké sportovní hale. Setkali jsme se s kolegy modeláři z Polska, Slovenska a Německa.

V dubnu jsme konečně uspořádali po dvouleté pauze již 8. ročník výstavy vláčků na zámku v Novém Městě nad Metují, kde kromě klasických kolejišť byla prezentovaná i modulová železnice v celkové délce 40 metrů, která opět zaplnila zámeckou arkádu. Pro návštěvníky jsme připravili tradiční modelářský workshop.

Na modelářské soutěži v Červeném Kostelci Marek K. obsadil první místo v kategorii dioramat do 15 let.

V květnu proběhla v rámci spolupráce se SPŠ el-it Dobruška praktická výuka žáků, kteří se zde učili ovládat CNC stroje a 3D tiskárny, a procvičovali pájení elektroniky. Probíhala po dobu maturitních zkoušek dva týdny, byli u nás dva žáci. A v rámci spolupráce se a MŠ Nahořany jsme uspořádali modelářský workshop, pro žáky základní školy, kde jsme stavěli dřevěný vagón jako pokladničkou a malou přednášku jak fungují CNC stoje a 3D tiskárny. Druhý workshop pro mateřskou školku se štěrkovanými obrázky.

Dále jsme zorganizovali výlet do Muzea starých stojů v Žamberku, kterého se zúčastnily děti včetně několika rodičů.

Zúčastnili jsme se Mezinárodní výstavy modelové železnice v Pečkách, kde jsme vystavovali železniční kolejiště a pořádali modelářský workshop.

V červnu jsme se zúčastnili Dne spolků na louce pod muzeem B. Němcové, prezentovali jsme se zde s modelovým kolejištěm a uspořádali zde modelářské dílničky pro příchozí návštěvníky. Dále jsme v rámci spolupráce navštívili firmu Farmet, kde jsme si prohlídli novou výrobní halu s CNC stroji.

Koncem měsíce jsme slavnostně zakončili naše letošní modelářské snažení malým překvapením pro všechny členy kroužku a již nyní se připravujeme na září, kdy budeme pokračovat v našich schůzkách.