Činnost modelářského kroužku 2012/13

září 2012

V září jsme otevřeli modelářský kroužek pro kluky a holky, abychom je naučili základům modelařské práce, stavby krajiny a staveb. Do kroužku se nám v průběhu měsíce postupně přihlásilo 16 dětí.

V září pro všechny bylo velkým zpestřením účast na tradiční výstavě modelů v České Skalici, kde již někteří představili svoje modelové krajinky. Všichni si mohli vyzkoušet svoji zručnost jako strojvedoucí vlakové soupravy na modulovém kolejišti.

V říjnu si kluci a holky zkusili výrobu stromků pro svoje modelové krajinky.Začali tvarovat nové diorámata, která si zabudují do domácích kolejišť nebo do modulů.

A zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže Kaden Cup, kde jsme získali v dětské kategorii diorámat velmi pěkné ocenění.

listopad 2012

V listopadu dětští modeláři pokračovali na stavbě svých modulů a dioramat, dospělí se zúčastnily výukového workshopu, jak vytvořit modelové skály. Zdeněk v listopadu začal se stavbou modelu přístřešku pro traktory a kombajn z dřevěných hranolů a prken. Standa stavěl model plošinového vozu Smmp velikosti TT ze stavebnice SDV. Olinka, Katka, Tadeáš, Johanka, Noemi a Valerie pokračovali ve stavbě modulů, některé z nich budou vystaveny na výstavě v Červeném Kostelci.

Pepa Kment , Ondra , Matyáš, Petr a Eliška stavěli dioramata, které si zabudují do svých domácích kolejišť. Pepča Ježek se drží své záliby v bojové technice, tentokrát staví konkrétně válečnou scenérii v poušti. Klárka vyráběla zimní diorama , kterým si doma chtěla vylepšit vánoční atmosféru.

prosinec 2012

V prosinci si někteří zpestřili modelařinu výrobou perníkového vánočního vlaku. Perníkový vlak měl velký úspěch jak u dětí tak u rodičů, kteří přišli na předvánoční schůzku, aby si prohlédli výrobky svých dětí. Rodiče se zde dozvěděli, program kroužku na nejbližší tři měsíce.

Jedna prosincová schůzka byla věnovaná výuce železničních předpisů, jízdě na modulech a jak se správně chovat k modelům, aby se nepoškodily. Prosincové schůzky děti zakončily svojí účastí na výstavě v Červeném Kostelci, kde se osvědčily jako výborní strojvedoucí i výpravčí ve stanicích na modulovém kolejišti.A napsali o nás v náchodském deníku.

leden 2013

V sobotu 26.1.2013 jsme se z dětmi z modelářského kroužku zúčastnili modelářské soutěže Hradecký lev 2013, v kategoriích ostatní modely jsme soutěžili s diorámaty. Soutěž se uskutečnila v Hradci Královém v domě dětí a mládeže zvaném Barák. Soutěž měla vysoce postavenou laťku, díky velmi propracovaným modelům, jak v kategorii dospělých modelářů, tak v kategorií dětské a kadetské. Dětská do 12 let a kadetská do 16 let. Celkem se mladým modelářům z našeho kroužku podařilo získat 6 ocenění.

únor 2013

V únoru se děti v kroužku učili vyrábět jehličnaté stromky nízké a vysoké na kmínku. Za dvě odpoledne jich dokázali vyrobit přes 150 kusů, které použijí na svá diorámata nebo moduly.

březen 2013

Vše co bylo postavené do konce února (i rozestavěné modely) jsme přivezli na březnovou výstavu do královehradeckého Aldisu.

V březnu se stavěli domky na nové diorámata a zúčastnili se jako strojvedoucí na velikonoční výstavě modulové železnice v České Skalici, zde prezentovali svoje vítězné modely z Hradecké soutěže.A napsali o nás v náchodském deníku.

duben 2014

V dubnu jsme opět procvičovali železniční předpisy, jízdu vlaků na modulech a modelových kolejiští. Které děti využili na výstavě v Novém Městě nad Metují. Výstava bylo součásti dne otevření městských bran. 

květen 2014

V květnu jsme se dokončovali rozpracované modely, abychom je mohli předvést veřejnosti a rodičům, na závěrečném červnovém setkání s rodiči. A zúčastnili jsme se soutěže modelářů v Broumově.

červen 2015

Začátkem června jsme se zúčastnili největší výstavy železničních modelů v Pečkách. Zde jsme prezentovali dětská dioramata, moduly, z kterých jsme postavili layot (modulové kolejiště) , na kterém probíhali asistované jízdy. Účast na výstavě byla úspěšná, návštěvníkům se naše výrobky líbili, a mi jsme je mohli pozvat na naší výstavu v září.

Setkání s rodiči proběhlo 20.-21.června  prezentaci výrobků a diorámat dětí z modelářského kroužku, za velké pozornosti zakázníků našeho obchodu, tak rodičů dětí. Na schůzce po dohodě s dětmi a jejich rodiči jsme se dohodli , že kroužek  bude pokračovat  o prázdninách v dopoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek. Výsledky prací si mohou všichni prohlédnou na tradiční výstavě v září v klubovně zahrádkářů v České Skalici.

Ivana Karlíčková

vedoucí modelářského kroužku