výstava v Náchodě 2014

Výstavu v Náchodské škole T.G. Masaryka připravilo Modelářské centrum z České Skalice, které provozuje modelářský kroužek pro děti od 7 let. Dětský modelářský kroužek navštěvuje 20 mladých modelářů, pro které jsou výstavy a soutěže možností  pochlubit se svojí činností.

Pouhý týden před výstavou jsme se úspěšně zúčastnili modelářské soutěže v Červeném Kostelci, odkud jsme si přivezli několik ocenění. Ale jak to vše začalo... .

Myšlenka uspořádat výstavu vláčků v Náchodě nás provázela již déle, jelikož mnozí návštěvníci naší tradiční výstavy v České Skalici se dotazovali, zda bychom neuspořádali výstavu právě v Náchodě. Stále jsme ale neměli tu správnou motivaci. Letos koncem února ale přišel s nápadem náš kamarád a kolega modelář Jarda Dlohoška, abychom společně uspořádali výstavu v Základní škole T.G. Masaryka v Náchodě. Ředitel školy byl nakloněn našemu návrhu uspořádat ve škole výstavu modelů. Stačilo jen dohodnout termín a podmínky. Rozhodli jsme se pro druhou polovinu května.

První modely se začaly do školy přivážet již ve čtvrtek, v pátek se začalo se stavbou expozice, která zabírala plochu 300 m2, celkem se na výstavu dovezlo více než 1500 kg materiálu (kolejišť, modulů, diorámat, papírových modelů a elektro materiálu). Stěhování do prvního patra, bylo velkou zátěží na nohy, k večeru byly již schody nekonečné. Při stěhování kolejiště H0 zapůjčené panem Bernáškem bylo potřeba na každou půlku 4 dobrovolníků pro vynášení do schodů. Stavba a rozmístění kolejišť probíhala bez velkých komplikací, nakonec bylo v aule školy rozmístěno 14 kolejišť, 25 papírových hradů a jedno papírové město, několik desítek plastikových modelů, včetně železničního děla a práce dětí z modelářského kroužku. Stavba výstavy trvala 12 hodin v osmi členech Modelářského centra.

Velkým lákadlem pro návštěvníky byla modulová železnice, která měřila přes 28 m, na které děti z kroužku odvedly hodně práce, a tak bylo vice než 2/3 modulů s vytvořenou krajinou. Moduly s tunelem a mostem přes řeku se silnicí byly novinkou pro návštěvníky, kteří byli již na výstavě v Novém Městě nad Metují, modulová železnice se protáhla o 4m.

 

Velký zájem byl také o modelářské dílny, kde se stavěly papírové domky, ale i krajinky s domečky.

Přestože dle ohlasů návštěvníků se výstava modelů povedla, a již se těší na další ročník, byla návštěvnost menší. O to více nás potěšilo, že se velká část návštěvníků zdržela 3 – 6 hodin. Bylo na co koukat. Celkem na výstavu přišlo přes 500 návštěvníků.

A potom nastal čas bourání a uklízení. Ze začátku jsme měli dost energie všichni, ale schody ubíraly energii všem zúčastněným, až na Tomáše. Ten po schodech běhal do konce, jako by neměl za sebou náročný víkend. Výstavu jsme uklidili v rekordním čase 5 hodin.

Na závěr bychom rádi poděkovali vedení školy T.G. Masaryka v Náchodě , dále Kulturní nadaci města Náchoda, královehradeckému kraji a všem kteří se podíleli na výstavě vláčků v Náchodě.

A jelikož ohlasy na výstavu byly velice kladné, již plánujeme na příští rok novinku, třídenní výstavu v Náchodě v novém termínu.

 

Další fotografie z výstavy zde.