modulovka v České Skalici 2019

Kde pořád brát nápady na psaní článků? A jak je psát, aby to čtenáře nenudilo, ale naopak v nich probudilo zvědavost a zájem příště se taky zúčastnit?

Modelářský kroužek v České Skalici funguje již 9 let, ale teprve počtvrté jsme uspořádali předprázdninové setkání v klubovně zahrádkářů. Lze to brát jako loučení se školním rokem, a nebo naopak vítání prázdnin.

Hlavním důvodem, proč jsme uspořádali první předprázdninové setkání byla chuť malých modelářů pochlubit se svými modely. A jelikož stávající prostory, kde děti modelaří, byly malé.

 

Již po čtvrté uspořádalo Modelářské centrum Den otevřených dveří v klubovně zahrádkářů v České Skalici, kterého se zúčastnili nejen hosté z klubu ZABABOV TT, ale i z dalších modelářských klubů. Dětský modelářský kroužek se zde rozloučil se školním rokem, představil svoji práci a všichni přišli na akci s tím, že se naučí něco nového.

Páteční stavba probíhala v průběhu odpoledne, v poklidu se vyřešil i malý problém s layoutem, který se v jedné větvi na místě trochu pozměnil. Tak aby odpovídal grafikonu. A vše bylo do 20 hodin zapojeno a nachystáno. Večer jsme měli čas posedět a povídat si. V sobotu jsme rozmístili vlaky a vozy a byli jsme připraveni na jízdy.

V sobotu ráno se seběhli členové kroužku v hojném počtu, kluci a holky. Hosté se tak mohli seznámit a obdivovat jejich krajinky a zápal pro modelařinu. Před samotnou akcí došlo na školení, kterého se ujal Petr Šimral. Co je jízdní řád? Grafikon? Vozové karty? Nákladové listy? Výpravka? Návěsti? Jak se vjíždí do stanice? Jak se orientovat na trati? Co dělat na zastávce? A co když nastane mimořádná situace? A pak nastal provoz. Grafikon byl letos napsán jako 8 hodinový, což se projevilo tím, že po dvou hodinách byl odjetý (modelový čas běžel 1:4, což znamená, že za jednu běžnou hodinu jsme odjeli 4 hodiny modelového času), udělali jsme stručné shrnutí, opět jsme vysvětlili základy a rozdali sešitové listy. Po dojetí druhé sejšny, bylo vše podle pravidel bez vážnějších prohřešků. I v dalších sejšnách vše probíhalo bez problémů. Někteří mladí modeláři se podobné akce zúčastnili poprvé, jiní se již zúčastnili Zababovských setkání, ale všichni se ve funkcích strojvedoucích osvědčili a někteří si vyzkoušeli obsluhu stanic.

Večer byl táborák s párky u kterého jsme se všichni společně sešli, povídali a zpívali. Na kytaru nám zahrála Olinka a Zdenda. V hojném počtu se táboráku zúčastnili i rodiče. Mladým modelářům byli předány osvědčení o úspěšném absolvování modelářského kroužku i s popisem jakých modelářských technik a zručností se naučili.

V neděli ráno jsme provoz zahájili novou sejšnou, a pokračovali jsme plynule dál. Dopoledne nás navštívili místostarostka města Česká Skalice paní Gabriela Jiránková a starosta obce Říkov pan Jan Kavan, kteří se seznámili s činností našeho modelářského kroužku. Po obědě jsme vše zabalili a uklidili. Celkem se akce u zahrádkářů zúčastnilo více jak 70 členů kroužku a hostů.

Tímto bychom rádi poděkovali Městu Česká Skalice za podporu, že jsme setkání mohli uskutečnit.

Velké poděkování všem, co se na přípravě setkání podíleli,pomohli ho zrealizovat, zapůjčili modely a stanice. Již teď připravujeme další ročník setkání.

 

Modelářské centrum z.s. Česká Skalice

foto z akce zde

 

 

 

Propozice akce :

Malé provozní setkání s výukou mladých strojvedoucích a výravčích, slavnostní zakončení školního roku.

Termín konání:

7. — 9. VI. 2019

začátek: pátek, 7. VI. 2019 — příjezd v 15:00
konec: neděle, 9. VI. 2019 — odjezd do 18:00

Místo konání:

Klubovna zahrádkářů Česká Skalice
Pivovarská 496, 552 03 Česká Skalice
GPS: 50.3994144N, 16.0466675E

Program:

pátek, 7. VI. 2019
15:00 — 17:00 příjezd účastníků
17:00 — 24:00 zaměření layoutu, stavba kolejiště
sobota, 8. VI. 2019
09:00 — 12:00 zahájení, seznámení s GVD, výuka jízdy podle GVD (lektor Petr Šimral)
12:00 — 13:00 oběd
13:00 — 18:00 jízdy podle GVD
18:00 — 24:00 dle počasí táborák s opékáním buřtů, volná zábava s kytarou, hosté s hudebními nástroji vítáni
neděle, 9. VI. 2019
09:00 — 12:00 jízdy podle GVD
12:00 — 13:00 oběd
13:00 — rozebrání moduliště, úklid, odjezd účastníků

Uzávěrka přihlášek:

Uzávěrka přihlášek účastníků, modulů i vozidel je 4. V. 2019 do 24:00.

Layout:

GVD:

GVD Kouřim - Michalovce

GVD Michalovce _Na Konci světa

GVD Žacléř - Na konci světa

DCC:

Centrála Z21, ovládání HV pomocí chytrých telefonů, tabletů, atd.

Kontakty:

Koordinátor setkání:
Olda Karlíček telefon: +420 603 254 067
e-mail: model tečka centrumcs zavináč gmail tečka com
Layout:
Petr Karlíček telefon: +420 605 422 221
e-mail: model tečka centrumcs zavináč gmail tečka com
Ubytování a strava:
Ivana Karlíčková telefon: +420 732 988 297
e-mail: model tečka centrumcs zavináč gmail tečka com
GVD:
Petr Šimral telefon: +420 730 584 023
e-mail: simral zavináč simral tečka eu
Registrace lokomotiv a nákladní doprava:
Olda Karlíček telefon: +420 603 254 067
e-mail: model tečka centrumcs zavináč gmail tečka com